నీయమ్మ మొగుడు మూడు పెళ్లిళ్లు ఏందయ్యా

Advertisement

నీయమ్మ మొగుడు మూడు పెళ్లిళ్లు ఏందయ్యా ఈ మాటలు అసెంబ్లీ లో ఇంకోసారి పవన్ కళ్యాణ్ ని తిడితే

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here