మా జగనన్న అనుకుంటే చేసి చూపిస్తాడు

Advertisement


రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి కల నెరవేరింది
ఎంతమంది బచ్చాగాళ్లు వచ్చిన ఇది ఆగదు

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here