స్టేజి మీద పడిపోయిన కేశవరావు: Keshava Rao Fell Down At TRS Party Meeting Because Of KTR | PQ