శవాలతో నిండిన గుంటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి

Advertisement

గుంటూరు జనరల్ ఆసుపత్రి మర్చురీ శవాలతో నిండిపోయింది. అయితే ఈ ఆసుపత్రి మార్చురీ సామర్ధ్యం 30 మృతదేహాలు మాత్రమే. కానీ ప్రస్తుతం ఈ ఆసుపత్రిలో 50 మృతదేహాలున్నాయి. మృతదేహాలకు కూడా కరోనా పరీక్షలను నిర్వహించాలన్న నిబంధన ప్రకారం ఈ ఆసుపత్రి మార్చురీ మొత్తం కూడా మృతదేహాలతో నిండిపోయింది.

నిబంధనల ప్రకారం ప్రస్తుతం ఆ మృతదేహాలకు అన్నింటికీ కూడా కరోనా పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే టెస్టుల రిపోర్టులు ఆలస్యంగా రావడంలో మృతదేహాల సంఖ్య పెరిగిపోతోంది.ఒకవైపు ఫలితాలు రాకుండా మృతదేహాలను అప్పగించేందుకు ఆసుపత్రి సిబ్బంది అంగీకరించడం లేదు.

అలాగే ఇతర వ్యాదుల వలన చనిపోయినా మృతదేహాలకు కూడా కరోనా పరీక్షలను తప్పనిసరిగా నిర్వహిస్తున్నారు. మృతదేహాలను తీసుకువెళ్లడానికి బంధువులు కూడా నిరాకరించడంతో పరిస్థితి దారుణంగా తయారైంది.

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here